Vergoeding behandeling

Fysiotherapiepraktijk Health Emmen heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw verzekeraar, wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar of uw behandelingen gedekt worden door uw (aanvullende) verzekering.

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze particuliere tarieven.

TARIEVEN 2023

Behandeling fysiotherapie € 35,00

Behandeling manuele therapie €46,00

Behandeling oedeemtherapie € 50,00

Intake en onderzoek na screening € 50,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00

Telefonische zitting € 35,00

Toeslag behandeling aan huis € 12,50