Vergoeding behandeling

Fysiotherapiepraktijk Health Emmen heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw verzekeraar, wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar of uw behandelingen gedekt worden door uw (aanvullende) verzekering.

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze particuliere tarieven.

Behandeling fysiotherapie € 37,00

Behandeling manuele therapie €48,00

Behandeling oedeemtherapie € 52,00

Intake en onderzoek na screening € 54,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 54,00

Telefonische zitting € 37,00

Toeslag behandeling aan huis € 15,00